Od 11 do 17 czerwca gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej Von der Leyen-Gymnasium z Blieskastel. Tydzień pobytu w Rzeszowie obfitował w wiele wrażeń związanych z wycieczkami, ukazującymi urokliwe miejsca na Podkarpaciu. Byliśmy wspólnie m.in. w Zamku w Łańcucie, w Skansenie w Kolbuszowej, w Muzeum Historycznym w Sanoku, nad Jeziorem Solińskim.  Jednakże nasze spotkanie miało również na celu integrację międzynarodowej grupy, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec kultury obu krajów. Ułatwiły nam to zajęcia grupowe w szkole i różnego rodzaju warsztaty, np. gra miejska, odkrywająca znane i nieznane punkty na mapie Rzeszowa, przygotowanie plakatów na temat naszego miasta, emocjonująca gra w kręgle, nauka tańców ludowych, warsztaty w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie lub w Pijalni Czekolady w Korczynie. Przez cały ten czas niemieccy goście mieszkali w domach swoich polskich partnerów wymiany, co umożliwiało poznanie zwyczajów, kuchni polskiej i regionalnej oraz naukę podstaw języka polskiego

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom i uczennicom oraz ich Rodzinom za współtworzenie programu, opiekę i gościnność. Dziękujemy również Dyrekcji II LO, z Panem Andrzejem Szymankiem na czele, za wspieranie tego przedsięwzięcia. 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży za dofinansowanie projektu XIII Spotkania uczniów z II LO i Von der Leyen-Gymnasium.
Organizatorki: Lucyna Hałoń i Oktawia Kaplita 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu przygotowanego przez Marię Gnatek i Meyakiego Mroczkowskiego. 

 Fanpage 2LO