WIZYTA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY ARIEL W IZRAELU

Wizyta 65 uczniów ze szkoły Ariel w Izraelu 30 listopada 2017 r., to już siódme od 2010 r. spotkanie uczniów i nauczycieli obydwu szkół. To już swego rodzaju tradycja, gdy jesienią w ciągu jednego dnia II Liceum gości swoich kolegów z dalekiego kraju. Tym razem spotkanie z przyczyn niezależnych od obydwu stron było wyjątkowo krótkie. Zabrakło czasu na tradycyjne spotkanie na żydowskim cmentarzu przy ulicy Rejtana i przejście przez miasto, gdzie zwykle odbywała się prezentacja historii getta rzeszowskiego. Wystarczyło jednak czasu na spotkanie w auli szkolnej, gdzie dyrektor szkoły Andrzej Szymanek przywitał gości i przypomniał losy społeczności żydowskiej w Rzeszowie. Jacek Kowalczyk z klasy 3c pokazał prezentację  i omówił między innymi wkład wybitnych przedstawicieli ludności żydowskiej do kultury i historii polskiej. Następnie młodzież spotkała się w trzech grupach w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie można było porozmawiać na interesujące uczniów obydwu grup tematy, zorganizować gry i zabawy integracyjne. Zajęcia były prowadzone pod kierunkiem liderów – samych uczniów, którzy doskonale radzili sobie z językiem angielskim (Julia Dziedzic, Patrycja Przebieradło, Aleksandra Szurlej, Sandra Matwij, Michał Szelc). Bardzo pomogli nauczyciele języka angielskiego, a wśród nich prof. Anna Maziarka, która pełniła rolę tłumacza w czasie spotkania kadry obydwu szkół. Trzecim i ostatnim punktem spotkania była zabawa w auli szkolnej, gdzie można było potańczyć i dokończyć rozmowy. Tego typu spotkania, to okazja na poznanie innej kultury i zaprezentowanie własnej i na szukanie tego co łączy, a nie tylko dzieli ludzi.

Ryszard Pizun 
szczęśliwy
9
numerek