Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 10 września 2018 r. i zakończy 21 września 2018 r.

Zainteresowani uczniowie oraz rodzice proszeni są o zapoznanie się z wszelkimi informacjami, dokumentami oraz regulaminem na stronie internetowej projektu.