W dniu 27 października 2017 miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – podpisanie umowy o współpracy między naszą Szkołą – II LO w Rzeszowie, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Andrzeja Szymanka, a Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze strony Instytutu Historii umowa została podpisana przez Pana dra habilitowanego Sławomira Sprawskiego, profesora UJ, pełniącego funkcję Dyrektora Instytutu Historii. Według dokumentu podpisanego przez Strony porozumienia, jego przedmiotem jest określenie zasad współpracy między Instytutem Historii a naszym II Liceum, w tym objęciem patronatem przez Instytut klas o profilu humanistyczno – prawnym. Mamy nadzieję, że współpraca między naszym Liceum a Uniwersytetem Jagiellońskim będzie układała się wyjątkowo pomyślnie. 


szczęśliwy
9
numerek