Współpraca II LO z Wydziałem Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

2 grudnia 2017 r. nasi uczniowie już po raz drugi uczestniczyli w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich w Katedrze Matematyki UJ. W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ, młodzież mogła uczyć się podstaw programowania w języku C++, poznawać zasady algorytmiki oraz typowe i nietypowe zastosowania wyszukiwania binarnego. W bloku zajęć matematycznych uczestnicy zajęć zapoznali się z Twierdzeniem Banacha-Tarskiego i podstawowymi twierdzeniami teorii kongruencji. Następne warsztaty już za miesiąc.

szczęśliwy
9
numerek