Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest uczenią, która chętnie współpracuje z różnymi środowiskami. Rok rocznie pracownicy tej uczelni prowadzą w szkołach średnich liczne lekcje pokazowe na uzgodnione wcześniej tematy. Nie inaczej jest też w przypadku naszej szkoły, gdzie minimum pięć razy do roku gościmy pracowników Wydziału Eknomicznego WSIiZ. W ramach zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa lub/i Podstaw przedsiębiorczości uczniowie klas pierwszych mogą poszerzać swoje horyzonty w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawnej. Nasi uczniowie są też zapraszani w mury uczelni, gdzie mają okazję uczestniczyć w warsztatach tematycznych organizowanych tam dwa razy do roku. 

szczęśliwy
9
numerek