piątek, 16 marca 2018

Maths in English – Maths with a difference

W dniu 16.03.2018 - piątek odbędzie się rzeszowki etap IV Rzeszowskiego Konkursu „Maths in English – Maths with a difference”.

Podczas konkursu uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim oraz umiejętność rozwiązywania zadań w języku angielskim. W przypadku otrzymania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje czas w jakim uczeń ukończył test.

Przykładowe zadania konkursowe znajdziecie tutaj.

szczęśliwy
17
numerek