INFORMACJA
 
Zapytanie ofertowe  dotyczy "Sukcesywnej dostawy środków czystości"  dla II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - unieważniono.