RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli
adres: ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, tel. 17 748-28-40, e-mail: liceum@2lo.rz.pl, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został  Inspektor Ochrony Danych: 
Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl  lub pisemnie na adres administratora danych.

RODO klauzula informacyjna (JPEG 2224 KB)

RODO klauzula dla uczniów i rodziców (JPEG 2618 KB)

RODO monitoring (JPEG 1924 KB)

RODO Wizerunek konkurs-zawody-turniej (PDF 540 KB)

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (PDF 105 KB)

 

Organizacja nauki i pracy w II Liceum Ogólnokształcącym regulowana jest przez następujące dokumenty:

Statut Szkoły (.pdf  1.04 MB)
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) (.pdf 306 KB)
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (.pdf 377 KB)
Regulamin Szatni (.pdf 101 KB)
 

Dokumenty dodatkowe:

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 (PDF 24 KB)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (PDF 278 KB)
Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki (PDF 327 KB)
Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) (DOC 29 KB)
Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego (DOCX 42 KB)
Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką stomatologiczną  (.pdf 116 KB)

 

UWAGA! Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (PDF 359 KB)

Załączniki do procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych:

Załącznik nr 1 – formularz A Niebieskiej Karty (PDF 368 KB)
Załącznik nr 2 – formularz B Niebieskiej Karty (PDF 368 KB)

 

UWAGA! PROCEDURA FUNKCJONOWANIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OKRESIE PANDEMII (PDF 778 KB)

                Załącznik nr 1 do Procedury funkcjonowania II LO w okresie pandemii (PDF 329 KB)

Instrukcja rozpoczęcia pracy z e-Dziennikiem (PDF 716 KB)
Instrukcja rozpoczęcia pracy z aplikacją Dzienniczek+  (PDF 514 KB)
Przydział boksów w szatni - rok szkolny 2022/2023 (PDF 16 KB)

Fanpage 2LO