Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

W roku szkolnym 2020/2021 w II LO  rozpoczęliśmy realizację projektu międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „#bettertogether – Europa i My”.

Dofinansowanie projektu z UE dla naszej szkoły wynosi: 144 648,72 zł. W projekcie udział bierze 12 nauczycieli. Odbywają oni kursy językowe i metodyczne w różnych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Irlandia, Malta, Włochy) prowadzone w językach: angielskim, niemieckim i włoskim.

Udział w projekcie wpłynie na podniesienie prestiżu i wzrost konkurencyjności II LO w Rzeszowie ze względu na realizowane cele:

  • poprawy kompetencji zawodowych i wzrostu umiejętności językowych kadry nauczycielskiej,
  • zwiększenia częstotliwości wykorzystywania na lekcjach nowoczesnych narzędzi multimedialnych,
  • rozwijania postawy aktywności obywatelskiej uczniów i uwrażliwiania na różnorodność językową i kulturową,
  • nawiązania anglojęzycznych kontaktów partnerskich i realizacji wymian uczniowskich,
  • organizowania wyjazdów job shadowing i teaching assignment abroud,
  • realizacji projektów eTwinningowych.

 

Realizacja:

Prezentacja:

Prezentacja dotycząca historii Malty - opis z wyjazdu w ramach PO WER

Fanpage 2LO