W dniu 31 maja – w poniedziałek - w naszej szkole została przeprowadzona akcja profilaktyczna związana z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od tytoniu i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pedagogów szkolnych przygotowali kolorowe plakaty mające na celu kształtowanie wśród młodych ludzi właściwych postaw prozdrowotnych. W szczególności chodziło nam o zwrócenie uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Celem akcji było również zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia młodzieży, poprzez kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem sytuacji czynnego i biernego palenia. Młodzi ludzie powinni być świadomi, że każdy z nich może się przyczynić do wolnego od tytoniu świata dzięki podjęciu zobowiązania do niepodejmowania prób palenia tytoniu, czy też zrezygnowania z tego nałogu, gdyż na zaprzestanie palenia nigdy nie jest za późno. Dziękujemy serdecznie uczniom za pomoc w zorganizowaniu tej akcji i zapraszamy do zapoznania się z galerią prac plastycznych.

Pedagodzy szkolni