biologia chemia matematyka

1A - biologia, chemia

Co w trakcie:

 • przygotowanie i udział w licznych konkursach i olimpiadach (Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Międzynarodowy Konkurs Neurobiologiczny, Olimpiada Chemiczna),​
 • zdawalność matury rozszerzonej na wysokim poziomie,​
 • praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach lekcji szkolnych.​
Dodatkowo:
 • łacina w medycynie,​

 • wyjazdy naukowe i warsztatowe prowadzone przez uczelnie wyższe,​

 • poznanie nauk przyrodniczych w teorii i w praktyce dzięki zajęciom laboratoryjnym z chemii i biologii,​

 • ciekawe wycieczki oraz zajęciach w ramach „Nocy Naukowców”,

 • wspieramy uczniów z pasją w ramach zajęć dodatkowych,

 • współpraca z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Centrum Symulacji Medycznej, zajęcia z anatomii w prosektorium,

 • współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język włoski.

 

Uwaga ! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej. W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

 

Po maturze możliwość podjęcia studiów na kierunkach: 

medycznych oraz przyrodniczych: 

 • medycyna,

 • analityka medyczna,

 • farmacja,

 • fizjoterapia,

 • kosmetologia,

 • weterynaria,

 • dietetyka,

 • pielęgniarstwo,

 • położnictwo,​

 • chemia.

 

Fanpage 2LO