DEBATA

16 października br. w naszej szkole odbyła się debata kandydatów na stanowisko przewodniczącego II Liceum Ogólnokształcącego. O tą funkcję ubiegały się dwie uczennice: Klaudia Homik oraz Wiktoria Szpunar. Kandydatki wygłosiły swoje expose oraz  przedstawiły plany pracy na bieżący rok szkolny. Po indywidualnym przemówieniu rozpoczęła się część pytań od publiczności. Każdy uczestnik posiedzenia miał prawo zadać swoje własne pytanie.