DZIEŃ DAWCY SZPIKU
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RZESZOWIE

W dniu 4 grudnia, już po raz piąty, odbył się w naszej szkole DZIEŃ DAWCY  SZPIKU KOSTNEGO. Akcja  została przeprowadzona we współpracy z fundacją DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska). 

W ramach akcji odbyły się spotkania informacyjne dla klas drugich i trzecich, na które złożyły się prelekcje na temat przeszczepu szpiku kostnego oraz  możliwość rejestracji potencjalnych dawców.

W czasie rejestracji 60 osób wyraziło swoją gotowość do  znalezienia się w bazie danych fundacji DKMS. Zarejestrowane osoby to pełnoletni uczniowie naszej szkoły. Być może ktoś z nich podaruje osobie czekającej na przeszczep szpiku, szansę na nowe życie. Na takie wezwanie odpowiedziała jedna z naszych absolwentek, która zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku w czasie poprzednich akcji. Kilka miesięcy po rejestracji została dawcą szpiku dla chorej kobiety.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoją chęć pomocy poprzez rejestrację do Bazy Dawców Komórek Macierzystych.  Dziękujemy również woluntariuszom, którzy pomogli nam przeprowadzić wszystkie zaplanowane na Dzień Dawcy Szpiku Kostnego działania.

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w naszej szkole przeprowadziły: Renata Wnęk, Renata Samolej, Agnieszka Podgórska  i Joanna Woźniak.