Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Zawsze chętnie dołączamy do tej międzynarodowej akcji promującej różnorodność językową.

W piątek, 23 września grupy międzyoddziałowe klas pierwszych miały okazję uczestniczyć w mini-lekcjach promujących języki obce nauczane w naszej szkole. Podróż po Europie objęła Francję, Niemcy, Hiszpanię oraz Włochy. Grupy odwiedziły również salę, w której mogły dowiedzieć się o sześciostopniowej skali znajomości języka, CEFR oraz o narzędziach EUROPASS. Zajęcia te wpisywały się w realizację projektu międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – #bettertogether – Europa i My.

W poniedziałek wszyscy mogli wziąć udział w konkursie znajomości kultur oraz języków europejskich. 50 pytań zostało ukrytych w kodach QR. Znalezienie wszystkich zagadek wymagało od uczestników sporo czasu i zaangażowania. Tworzyliśmy również wspólnie plakat, na którym każdy mógł dopisać swoją motywację do nauki języka obcego. Uczennice z 3b przedstawiły również krótką audycję i przeprowadziły muzyczno-językowy konkurs.
Fanpage 2LO