UWAGA KONKURS!

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków (26 września) ogłaszamy szkolny konkurs na plakat, którego treść będzie nawiązywać do podstawowych celów Europejskiego Dnia Języków:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 

Ważne informacje dla uczestników:

W konkursie bierzemy udział indywidulanie. Plakat, w  formacie A3 lub większym, z informacjami, hasłami itp. w języku obcym powinien zawierać kody QR, które będą ukrywać ciekawostki dotyczące dowolnego języka europejskiego.

Podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace konkursowe należy złożyć do czwartku 24 września do: nauczycieli j. angielskiego: Oktawii Kaplity, Anety Mytych lub Agnieszki Sękiewicz-Magoń.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej, na zwycięzców (1, 2 oraz 3 miejsce) czekają nagrody – ZAPRASZAMY!