Więcej na temat dzialalności Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły znajdziecie na stronie Facebook`a 

 

 

szczęśliwy
9
numerek