1 lutego w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczysta gala Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Dyplomy przedstawicielom najlepszych szkół wręczył Rektor PRZ prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz Rafał Solecki-Bieniecki, reprezentant Wydawnictwa Edukacyjnego Perspektywy Press.

Wśród wyróżnionych szkół znalazło się II LO w Rzeszowie z trzecią lokatą wśród liceów województwa podkarpackiego. Nagrodę odebrał Pan Dyrektor Andrzej Szymanek.


Fanpage 2LO