II LO Brązową Szkołą Praworządności RP 2019

Dnia 16 marca 2019 r. Kapituła Rankingu Olimpijskiego Coptiosh ogłosiła wyniki VIII Rankingu Europejskich Szkół Praworządności RP 2019 rok. Kapituła rankingu nagradza szkoły, w których edukacja społeczna, europejska, prawna i historyczna realizowana jest na bardzo wysokim poziomie. W VIII rankingu II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie zostało wyróżnione tytułem „Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2019 r”, zajmując 58 miejsce w kraju.

Kilka słów o samym rankingu...

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno–prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.

Za uczestnika etapu centralnego szkoła uzyskuje 1 pkt., za finalistę – 2 pkt., za laureata – 3 pkt., pomnożone przez odpowiedni współczynnik – w zależności od kategorii olimpiady:
x 2 - Olimpiady kategorii „A” (zwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
x 1,5 - Olimpiady kategorii „B” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
x 1 - Olimpiady kategorii „C” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos, niefinansowane przez MEN, pod patronatem MEN czy innych instytucji).
O miejscu szkoły w rankingu decyduje liczba punktów za wszystkich olimpijczyków wszystkich olimpiad. Przy równej liczbie punktów, czyli przy identycznym wyniku dane szkoły zajmują miejsce ex equo.
                                         
Ranking prowadzony jest od 2012 roku (ujmując rok szkolny 2010/11). Ranking 2013 roku ujmuje rok szkolny 2011/12, 2014 roku – 2012/13 itd.
 
Aktualnie Ranking COPTIOSH ujmuje olimpiady:
- OWoPiŚW – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (organizator: Uniwersytet Warszawski - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoPiP - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoP - Olimpiada Wiedzy o Prawie (organizator: II Społeczne LO w Ostrołęce - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoUE GK - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” (organizator: Europe Direct i Urząd Miejski w Słupsku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoUE - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoIIIRP – Olimpiada Wiedzy o III RP (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2012/13)
- OWoPCwŚW - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoS – Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16).
 
Od VI Rankingu COPTIOSH 2017 roku (za rok szkolny 2015/16) uwzględniana jest także jedna olimpiada spoza bloku olimpiad społeczno - prawnych, ale organizowana przez COPTIOSH, więc siłą rzeczy ją także uwzględniamy w naszym rankingu, tj. OWH – Olimpiada Wiedzy Historycznej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16).

 

Więcej informacji można przeczytać na stronie www