II LO Brązową Szkołą Praworządności RP 2021

Kapituła Rankingu Olimpijskiego Coptiosh ogłosiła wyniki X Rankingu Europejskich Szkół Praworządności RP za 2021 rok. Kapituła rankingu nagradza szkoły, w których edukacja społeczna, europejska, prawna i historyczna realizowana jest na bardzo wysokim poziomie. W X rankingu II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie zostało wyróżnione tytułem „Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 r”.

 

Wysoka Kapituła X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, serdecznie gratuluje Dyrekcji, nauczycielom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status:

BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

Tym samym II LO w Rzeszowie, uzyskując status Szkoły Brązowej, ma prawo  posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Szkoły Brązowej jako placówki, w której edukacja historyczna, społeczna, europejska oraz prawna z dziedziny praw człowieka stoi na wysokim poziomie.

 

Kilka słów o samym rankingu...

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno–prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.

Za uczestnika etapu centralnego szkoła uzyskuje 1 pkt., za finalistę – 2 pkt., za laureata – 3 pkt., pomnożone przez odpowiedni współczynnik – w zależności od kategorii olimpiady:
x 2 - Olimpiady kategorii „A” (zwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
x 1,5 - Olimpiady kategorii „B” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
x 1 - Olimpiady kategorii „C” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos, niefinansowane przez MEN, pod patronatem MEN czy innych instytucji).
O miejscu szkoły w rankingu decyduje liczba punktów za wszystkich olimpijczyków wszystkich olimpiad. Przy równej liczbie punktów, czyli przy identycznym wyniku dane szkoły zajmują miejsce ex equo.
                                         
Ranking prowadzony jest od 2012 roku (ujmując rok szkolny 2010/11). Ranking 2013 roku ujmuje rok szkolny 2011/12, 2014 roku – 2012/13 itd.
 
Aktualnie Ranking COPTIOSH ujmuje olimpiady:
- OWoPiŚW – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (organizator: Uniwersytet Warszawski - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoPiP - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoP - Olimpiada Wiedzy o Prawie (organizator: II Społeczne LO w Ostrołęce - przeprowadzana systematycznie i aktualnie)
- OWoUE GK - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” (organizator: Europe Direct i Urząd Miejski w Słupsku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoUE - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoIIIRP – Olimpiada Wiedzy o III RP (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2012/13)
- OWoPCwŚW - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14)
- OWoS – Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16).
 
Od VI Rankingu COPTIOSH 2017 roku (za rok szkolny 2015/16) uwzględniana jest także jedna olimpiada spoza bloku olimpiad społeczno - prawnych, ale organizowana przez COPTIOSH, więc siłą rzeczy ją także uwzględniamy w naszym rankingu, tj. OWH – Olimpiada Wiedzy Historycznej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16).

 

Więcej informacji można przeczytać na stronie www