II LO Złotą Szkołą Praworządności RP 2022

Kapituła Rankingu Olimpijskiego Coptiosh ogłosiła wyniki XI Rankingu Europejskich Szkół Praworządności RP za 2022 rok. Kapituła rankingu nagradza szkoły, w których edukacja społeczna, europejska, prawna i historyczna realizowana jest na bardzo wysokim poziomie. W XI rankingu II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie zostało wyróżnione tytułem „Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2022 r”. 

Tym samym II LO w Rzeszowie, uzyskując status Złotej Szkoły 2022, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Złotej Szkoły  jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

 

Kilka słów o samym rankingu...

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP to zestawienie wyników szkół ponadpodstawowych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.

Za uczestnika etapu centralnego szkoła uzyskuje 1 pkt., za finalistę – 2 pkt., za laureata – 3 pkt., pomnożone przez odpowiedni współczynnik – w zależności od kategorii olimpiady:

do IX Rankingu 2020 r.:

 • x 2 - Olimpiady kategorii „A” (zwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
 • x 1,5 - Olimpiady kategorii „B” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos i finansowane przez MEN)
 • x 1 - Olimpiady kategorii „C” (niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos, niefinansowane przez MEN, pod patronatem MEN czy innych instytucji).

od X Rankingu 2021 r.:

 • x 2 - Olimpiady kategorii „A” (przedmiotowe zwalniające z egzaminu maturalnego z wos)
 • x 1,5 - Olimpiady kategorii „B” (przedmiotowe niezwalniające z egzaminu maturalnego z wos i historii oraz tematyczne i interdyscyplinarne finansowane przez MEN)
 • x 1 - Olimpiady kategorii „C” (pozostałe olimpiady tematyczne i interdyscyplinarne)

O miejscu szkoły w rankingu decyduje liczba punktów za wszystkich olimpijczyków wszystkich olimpiad. Przy równej liczbie punktów, czyli przy identycznym wyniku dane szkoły zajmują miejsce ex equo.               

Ranking prowadzony jest od 2012 roku (ujmując rok szkolny 2010/11). Ranking 2013 roku ujmuje rok szkolny 2011/12, 2014 roku – 2012/13 itd.

W zestawieniu ujęte są olimpiady organizowane (wcześniej i/lub aktualnie) od roku 2010.

Aktualnie Ranking COPTIOSH ujmuje olimpiady:
 • OWoPiŚW – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (organizator: Uniwersytet Warszawski - przeprowadzana systematycznie i aktualnie): kat. A
 • OWoS – Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16): kat. B
 • OWH – Olimpiada Wiedzy Historycznej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2015/16): kat. B
 • OWoR - Olimpiada Wiedzy o Rodzinie (organizator: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski; przeprowadzana systematycznie i aktualnie; w Rankingu od X edycji): kat. B
 • OWoP - Olimpiada Wiedzy o Prawie (organizator: II Społeczne LO w Ostrołęce - przeprowadzana systematycznie i aktualnie): kat. C
 • OWoUE GK - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” (organizator: Europe Direct i Urząd Miejski w Słupsku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14): kat. C
 • OWoUE - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14): kat. C
 • OWoIIIRP – Olimpiada Wiedzy o III RP (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2012/13): kat. C
 • OWoPCwŚW - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku - przeprowadzana od roku szkolnego 2013/14): kat. C
 • OS - Olimpiada Solidarności (organizator: Fundacja Centrum Solidarności; przeprowadzana systematycznie i aktualnie; w Rankingu od X edycji): kat. C
 • OWoM - Olimpiada Wiedzy o Mediach (organizator: Uniwersytet Warszawski; przeprowadzana systematycznie i aktualnie; w Rankingu od X edycji): kat. C
 • OWoBiO - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (organizator: Uniwersytet Warszawski; przeprowadzana systematycznie i aktualnie; w Rankingu od X edycji): kat. C
 • OWoPiWS - Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości (organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; przeprowadzana od roku szkolnego 2020/21; w Rankingu od XI edycji): kat. C. 

 

Więcej informacji można przeczytać na SEO COPTIOSH


Fanpage 2LO