INNOWACYJNA EDUKACJA
W RZESZOWIE

Głównym celem wdrożenia pakietu Innowacyjna Edukacja jest polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Od 2 października 2018 r. każdy nauczyciel i uczeń publicznych szkół w Rzeszowie (około 30 tys. uczniów i 3600 nauczycieli) może uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Microsoft i objęciu programem wszystkich szkół, szacowane roczne koszty Rzeszowa na realizację tego projektu to około 350 tys. zł.

W ramach porozumienia rzeszowianie uzyskują dostęp do programów pakietu Office 365: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access i usług: One Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, Forms, Stream oraz od stycznia 2019 roku do programowania Minecraft.

Pakiet Office 365 można pobrać ze strony edu.erzeszow.pl.

Logowanie obydwa się za pomocą loginu z dziennika elektronicznego.

Zapraszamy do skorzystania z tej oferty!

 

Fanpage 2LO