JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY

Jagielloński Turniej Matematyczny to ogólnopolski konkurs organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny.
W pierwszym każdy uczeń zmierzy się z zadaniami przypisanymi do jego indywidualnego konta na stronie internetowej. Na ich rozwiązanie będzie miał czas przez cały październik (1-31 X 2018 r.). Najlepsi zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, w którym będą mieli kilka godzin na rozwiązanie prostszych zadań. Odpowiedzi powinni zapisać w formularzu dostępnym na stronie Turnieju po zalogowaniu się. Drugi etap odbędzie się 24 XI 2018 r. Osoby z najlepszym wynikiem zostaną zaproszone do Krakowa, gdzie odbędzie się dwudniowy finał w dniach 2-3 III 2019 r. Pierwszego dnia finaliści rozwiążą dwa testy, które wyłonią zwycięzców, a drugiego będą mieli okazję poznać współuczestników podczas rozrywkowych mini-zawodów matematycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, laureaci, którzy zajmą w turnieju miejsca od 1 do 5, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe; pozostali Laureaci otrzymają dyplomy i upominki. Dodatkową nagrodą dla 8 wskazanych przez Organizatora Laureatów, będą miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ – na kierunkach matematyka (5 miejsc) i matematyka komputerowa (3 miejsca).

Przykładowe zadania konkursowe dostępne są na stronie internetowej organizatora turnieju 

Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, którzy lubią matematyczne wyzwania.