XLIX  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Zachęcamy  uczniów do udziału w XLIX  Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronach Komitetu Głównego OLiJP  oraz  Komitetu Okręgowego OLiJP w Rzeszowie.