Konkurs odbędzie się w dniu 16 marca 2023 – czwartek o godzinie 9.00

Konkurs trwa 75 minut. Uczestnicy konkursu proszeni są o przyniesienie czarnego długopisu, oraz kartek na brudnopis. Podczas konkursu nie używamy kalkulatora.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania i uzupełnienia zgody na udział w konkursie. Zgodę należy przynieść najpóźniej w dniu konkursu do koordynatora konkursu.

Zgodę należy wydrukować ze strony:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Szkolny koordynator konkursu Renata Samolej

Fanpage 2LO