„Jestem OK ! – Nie Biorę” – XIII edycja

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym pn. „Jestem OK ! – Nie Biorę”, organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Prace poświęcone tematyce szkodliwości środków psychoaktywnych powinny mieć formę plakatu oraz być wykonane na arkuszu A1 dowolną techniką plastyczną. Wyklucza się obróbkę komputerową oraz zdjęcia. Prace można składać w gabinecie pedagogów do 25 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www