matematyka fizyka

1C - matematyka, fizyka, język angielski

Co w trakcie:

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Konkurs "Math in English"),

 • udział w  konkursach matematycznych oraz fizycznych indywidualnych i drużynowych,​

 • ​udział w warsztatach i zajęciach praktycznych, ​

 • zajęcia i wykłady prowadzone przez uczelnie wyższe,

 • dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym​.

Dodatkowo:
 • udział w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich z matematyki i informatyki, 

 • indywidualna opieka dydaktyczna pracowników  naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

 • zajęcia w ramach kółka fizycznego, 

 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności z fizyki w praktycznych ćwiczeniach uczniowskich,

 • dodatkowa godzina „Matematyka w Zastosowaniach”, 

 • dodatkowa godzina „Fizyka w Zastosowaniach",

 • „Matematyczne Czwartki” z Uniwersytetem Jagiellońskim – online. 

Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język włoski.

 

Uwaga ! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej. W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

 

Po maturze możliwość podjęcia studiów na kierunkach: 

technicznych

 • programowanie,
 • informatyka,
 • budowa sieci,
 • energetyka,

 • ekonometria,

 • mechatronika,

 • telekomunikacja,

 • cyberbezpieczeństwo,

 • robotyka,

 • lotnictwo,

 • budownictwo.

 

Fanpage 2LO