matematyka geografia angielski

1E - matematyka, geografia, język angielski

Co w trakcie:

 • udział w konkursach matematycznych i geograficznych indywidualnych lub drużynowych,

 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Konkurs "Math in English", Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej),

 • udział w warsztatach i zajęciach praktycznych,

 • zajęcia i wykłady prowadzone przez uczelnie wyższe.

Dodatkowo:
 • wyjazdy warsztatowe w ramach "Nocy Naukowców" – UJ Kraków, URz Rzeszów, PRz Rzeszów,
 • udział w wykładach organizowanych przez Studenckie koło PTTK URz,
 • udział w spotkaniach o tematyce podróżniczej organizowanych przez WSIiZ w Rzeszowie,
 • udział w Podkarpackim Kalejdoskopie Podróżniczym,
 • spotkania z podróżnikiem w ramach spotkań szkolnych,
 • wyjazdy krajoznawcze organizowane przez Szkolne Koło PTTK Rzeszów.
Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język włoski.

 

Uwaga ! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej. W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

 

Po maturze możliwość podjęcia studiów na kierunkach: 

technicznych

 • programowanie,
 • geoinformatyka,
 • budowa sieci itp.
 • informatyka społeczna,
 • ekonometria,
 • energetyka odnawialna,
 • geodezja.

 

Fanpage 2LO