1F - matematyka, informatyka, język angielski

Co w trakcie:

 • udział w konkursach indywidualnych lub drużynowych,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informaczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Konkurs "Math in English"),
 • udział w warsztatach i zajęciach praktycznych,
 • zajęcia i wykłady prowadzone przez uczelnie wyższe,
 • Programowanie w języku C++, VB, SQL
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów.
Dodatkowo:
 • udział w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich z matematyki i informatyki, 
 • indywidualna opieka dydaktyczna pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • nauka programowania w języku C++, w tym również elementy projektowania obiektowego i modularnego,
 • budowa baz danych i zastosowanie języka SQL w projektowaniu stron www,
 • projekty informatyczne: budowa witryn www w oparciu o najnowsze narzędzia, np. systemy CMS, 
 • nauka tworzenia zaawansowanych algorytmów i wykorzystania biblotek graficznych,
 • programowanie robotów Lego Mindstorms EV3,
 • modelowanie i druk 3D.
Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język włoski.

 

Uwaga ! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej. W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

 

Po maturze możliwość podjęcia studiów na kierunkach: 

technicznych

 • programowanie,
 • informatyka,
 • budowa sieci,
 • telekomunikacja,
 • mechatronika,
 • robotyka,
 • cyberbezpieczeństwo
 • lotnictwo,
 • automatyka,
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce.

 

Fanpage 2LO