Szkolne Koło Caritas (SKC)

II LO w Rzeszowie to pierwsza szkoła w Polsce, przy której swoją działalność zainaugurowało Szkolne Koło Caritas w Polsce. A zaczęło się tak…

Był początek roku szkolnego 1995/96. Grupa uczniów, działająca jako wolontariusze w szeregu akcji charytatywnych, postanowiła wdrożyć swoją działalność w nieco bardziej zinstytucjonalizowane ramy. Ci sami uczniowie, wśród których byli m.in. Magdalena Pocałuń – przewodnicząca, Małgorzata Mazurkiewicz – zastępca, Danuta Kuźma – sekretarz, a także mgr Maria Kowalska – opiekun SKC po napisaniu formalnego wniosku do Caritas diecezji rzeszowskiej, otrzymali zgodę na rozpoczęcie działalności I SKC w Polsce.

Jak wspominała w dniu 10-lecia działalności SKC w 2005 r. jego pierwsza przewodnicząca Magdalena Pocałuń-Dydycz: „Czynienie posługi stało się dla nas nałogiem, ponieważ praca w Szkolnym Kole Caritas uczyła właśnie służenia innym. To ziarno zostało we mnie zasiane na zawsze. Nie boję się odwiedzin chorych, ponieważ nauczono mnie nieść do szpitali obrazki z wizerunkiem Maryi Pocieszycielki. Nie uciekam przed cierpieniem i śmiercią, ponieważ widziałam młodego chłopca umierającego w rzeszowskim hospicjum ze spokojem i godnością dorosłego człowieka”.

Oprócz tzw. „sztandarowych” akcji SKC, jak m.in.: kwesty na Dzień Papieski czy na rzecz fundacji św. Brata Alberta w dzień Wszystkich Świętych, do historii przeszły już przedstawienia mikołajkowe w Filharmonii Podkarpackiej, z nieco zmieniającą się formułą, w której to głównie młodzież pisze scenariusz przedstawienia, oprawę choreograficzną, czy wreszcie kostiumy i rekwizyty. Młodzi członkowie SKC angażują się również w Olimpiadę osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem” czy Dni Kardiologiczne, podczas których młodzież popularyzuje zdrowy tryb życia. Cykliczne imprezy SKC to również kwesta połączona ze sprzedażą wigilijnych świec i opłatków, spotkania opłatkowe, sprzedaż baranków wielkanocnych czy chlebków na Boże Ciało. SKC przy II LO w Rzeszowie znalazło wielu naśladowców w innych szkołach i miastach. Utrwalił się zwyczaj wspólnych zjazdów SKC w Chmielniku k. Rzeszowa.

Zarząd Caritas diecezji rzeszowskiej w uznaniu inicjatywy zapoczątkowania działalności Szkolnych Kół Caritas w Polsce w dniu jubileuszu 10-lecia SKC przyznał naszej szkole statuetkę Miłosiernego Samarytanina, a 10 lat później w roku 2015, gdy przypadała 20. rocznica powołania SKC - medal In Caritate Servire.

Więcej na ten temat …