SZKOLNY KLUB FILMOWY (SKF)

SKF zajmuje się propagowaniem sztuki filmowej. Cyklicznie organizowane noce filmowe – najczęściej tematyczne – przyciągają rzesze młodzieży spragnionej obcowania ze sztuką. Projekcje filmów kończą się merytoryczną dyskusją na wysokim poziomie intelektualnym, podczas której dominują logicznie skonstruowane argumenty, mające przekonać kontrrozmówcę do swoich racji – wiadomą jest rzeczą, że najważniejsza jest możliwość wyrażenia swojego zdania oraz wysłuchania opinii innych. Sztuka filmowa mobilizuje młodzież do wymiany argumentów, panowania nad emocjami (chociaż nie jest łatwo), umiejętności wysłuchania odmiennego zdania – co jest jedną z podstawowych zasad współistnienia w zdrowym społeczeństwie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kina (15 grudnia) SKF przy naszej szkole podejmuje różne inicjatywy m.in. organizuje konkursy czy wyjścia do kina. Inną z aktywności SKF jest udział w organizowanych przez różne instytucje spotkaniach czy wystawach. Jedną z nich było zorganizowane przez studentów Uniwersytet Rzeszowskiego spotkanie z Jankiem Jurkowskim i Markiem Huczem, aktorami znanymi ze swej działalności w ramach kanału G. F. Darwin na portalu Youtube. Podczas samego wydarzenia uczestnicy mieli szansę zapoznać się z produkcjami kanału G. F. Darwin, zadać pytania aktorom oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o występujących tam gwiazdach.
Fanpage 2LO