LIGA OCHRONY PRZYRODY (LOP)

Tematyką związaną z zainteresowaniem uczniów kwestiami ochrony przyrody i właściwego gospodarowania jej zasobami zajmuje się w naszej szkole Liga Ochrony Przyrody. Przykładowa aktywność LOP to akcje, takie jak: „Pomóżmy zwierzakom” (zbiórka pieniędzy, karmy na rzecz schroniska „Kundelek” w Zaczerniu) opieka nad zwierzętami poprzez zimowe dokarmianie i zwieszanie karmników, roztaczanie opieki nad zielenią przyszkolną, akcje mające na celu zbiórkę zużytych baterii, promowanie LOP na Dniach Otwartych II LO, udział w Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez LOP. Koło Ligi Ochrony Przyrody organizuje akcje sprzątania świata, a jego członkowie i sympatycy uczestniczyli w festiwalu piosenki ekologicznej zorganizowanym z okazji akcji „Październik – miesiąc ochrony przyrody i światowego dnia wody” (2008 r.), w którym Edyta Brzegowa i Miłosz Dymon zajęli I miejsce. Z okazji powyższego LOP organizowała konkursy i prezentacje. Rok rocznie szkolne koło LOP stara się o:

  1. Nabór nowych członków LOP-u
  2. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska
  3. Wyrabianie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za współistnienie ludzi i zwierząt, kształtowanie wrażliwych postaw wobec istot słabych, gotowości do niesienia im pomocy.
  4. Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony – Dzień LOP
  5. Pogłębianie wiedzy o ochronie przyrody oraz sposobach przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego – Konkurs wiedzy przyrodniczej
  6. Wyrabianie wśród uczniów nawyków: segregacji śmieci, oszczędności energii elektrycznej, oszczędzania zużycia wody w gospodarstwach domowych, oddawania zużytych baterii, elektrośmieci – Światowy Dzień Ochrony Środowiska
  7. Organizowanie konkursu fotograficznego lub konkursu prac pisemnych na temat form ochrony przyrody w Polsce i w najbliższej okolicy
  8. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, poznawanie współzależności człowieka i środowiska, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska we współpracy ze Szkolnym Kołem Ekologicznym.
Fanpage 2LO