SZKOLNE CENTRUM WOLONTARIATU (SCW)

Istnienie Szkolnego Centrum Wolontariatu było wyjściem naprzeciw potrzebom uczniów, którzy chętnie angażują się w akcje pomocy szczególnie tym ludziom, którzy zostali dotknięci przez los chorobą, samotnością czy ubóstwem. Wszystkie wymienione problemy są tym gorsze, że często dotykają dzieci, które przez to nie zawsze mogą cieszyć się z beztroskiego dzieciństwa. Opiekunowie Szkolnego Centrum Wolontariatu – nauczyciele naszej szkoły – koordynują akcje charytatywne, do których zachęcają uczniów, ci ostatni zaś bardzo chętnie i aktywnie udzielają się w dziełach pomocy innym. Akcje Szkolnego Centrum Wolontariatu to m.in. stała współpraca z podkarpackim hospicjum, zbiórki przyborów szkolnych, zabawek, bajek,  książek  dla  szpitali  czy  przygotowywanie  prezentów  mikołajkowych  dla  wychowanków  domu  dziecka  lub  Pogotowia  Opiekuńczego  w  Rzeszowie.  Szkolne  Centrum  Wolontariatu  angażuje  się również w zbiórki środków czystości, żywności oraz innych produktów  niezbędnych  osobom  dotkniętym  klęskami  żywiołowymi.  Uwrażliwia to młodych ludzi na krzywdę innych i daje im odczuć nie tyle litość, co współczucie. Z tymi kwestiami związana jest również współpraca z Bankiem Żywności, a także pomoc przedświąteczna polegająca na kompletowaniu paczek żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców  Rzeszowa.  Mądrą  pomoc  polegającą  na  przekazaniu potrzebującym nie czegokolwiek, a konkretnych, istotnych produktów,  nieraz  z  impulsem  do  wprowadzenia  zmian  w  swoim  życiu  daje  ogólnopolska  akcja  „Szlachetna  Paczka”.  Młodzież  entuzjastycznie angażuje się w akcje pomocy dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych.  Wolontariusze,  poświęcając  swój  czas  i  nierzadko  wykazując  ogromną  cierpliwość,  pracują  z  dziećmi,  odkrywając w sobie nie tylko utajone zdolności pedagogiczne, które – kto wie  –  może  wykorzystają  w  przyszłości.  Przede  wszystkim  mogą  mieć satysfakcję z bezpośredniej pomocy drugiemu.

W roku 2017 Koło zdobyło Certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Aby otrzymać to wyróżnienie nasza szkoła w okresie od 29 września 2016r. do 30 marca 2017r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu, takie jak:

 • przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym – akcja na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci;
 • zaangażowanie uczniów w akcję o zasięgu ogólnopolskim – Szlachetna Paczka;
 • przeprowadzenie akcji samopomocy dla uczniów – projekt „II LO otwiera drzwi do sukcesu”;
 • zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na opowiadanie na temat „Pomaganie jest fajne”;
 • przeprowadzenie ankiety uczniowskiej „Czy warto pomagać?”;
 • przeprowadzenie klasowej pogadanki na temat „Co to jest wolontariat?”
 • przeprowadzenie godziny wychowawczej na temat ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych.

Podsumowując, Szkolne Centrum Wolontariatu zajmuje się:

 • zbiórką przyborów szkolnych, zabawek edukacyjnych (bajek, książek) dla szpitali
 • zbiórką pieniędzy dla Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci (stała współpraca)
 • pomocą dla powodzian, pogorzelców (zbiórki środków czystości, żywności)
 • przygotowywaniem prezentów mikołajkowych dla dzieci z Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie
 • współprowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych
 • zbiórkami żywności w ramach współpraca z Bankiem Żywności
 • pomocą najuboższym i niepełnosprawnym
 • pomocą przedświąteczną (zbiórką i tworzeniem paczek żywnościowych) dla najuboższych mieszkańców Rzeszowa
 • zbiórką przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Towarzystwem Brata Alberta
 • organizacją na terenie szkoły zbiórek w ramach akcji „Szlachetna paczka”.

   

Relacja z udziału w zbiórce żywności - wrzesień 2017

 

 

 


Kolejny raz udało nam się przygotować paczkę dla potrzebującej rodziny (zobacz szczegóły - grudzień 2017)

Szlachetna Paczka - edycja 2018

 

 

 

 

 

Relacja ze spotkania z wolontariuszkami Fundacji Iskierka

 

 

 

 

 

     Mikołajkowa akcja na rzecz Hospicjum w II LO

   SCW z wizytą w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci

 

 

Fanpage 2LO