Miejsce: Dublin (Irlandia)

Szkoła:  Centre of English Studies Dublin

Daty mobilności: 02 - 13 sierpnia 2021r.

Rodzaj zajęć: Kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego „Blended Learning; Methodology and Language Development”.

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER pt. „#bettertogether – Europa i My”.

 

Celem wyjazdu było podniesienie moich kompetencji zawodowych i językowych jak również poznanie kultury Irlandii oraz nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych państw europejskich.

Podczas dwutygodniowych zajęć zdobyłam wiedzę na temat zastosowania rozwiązań cyfrowych w nauczaniu języka tzw. „Blended Learning” Poznałam nowe, praktyczne metody wprowadzania materiału leksykalnego i gramatycznego oraz rozwijania sprawności receptywnych i produktywnych. Kurs obejmował również takie tematy jak: określanie roli nauczyciela we współczesnej klasie, wspieranie autonomii ucznia, ewaluacja własnej pracy. Prowadzący duży nacisk kładli na wykorzystywanie autentycznych materiałów i ich zastosowanie w metodzie tzw. „odwróconej klasy”. Ponadto, zajęcia odświeżyły i pogłębiły moją wiedze metodyczną na temat sposobów oceniania postępów ucznia oraz efektywnego planowania lekcji i właściwego określania jej celów.

Zajęcia odbywały się w międzynarodowym gronie nauczycieli z Włoch, Węgier, Czech, Hiszpani itd. Podczas dyskusji i ćwiczeń mogliśmy wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na udane lekcje. Mam nadzieję, że kontakty te zaowocują dalszą współpracą np. podczas realizacji projektów na platformie eTwinning lub wizyt w ramach programów typu „job shadowing”.

Dodatkowo kurs oferował sesje rozwijające znajomość języka angielskiego oraz zajęcia poświęcone kulturze i literaturze Irlandii. Sesje te stanowiły wspaniałe uzupełnienie do popołudniowych spacerów po stolicy i weekendowych wycieczek za miasto. W czasie wolnym miałam możliwość skorzystania z bogatej oferty kulturalnej Dublina. Odwiedziłam m.in. bibliotekę najstarszego uniwersytetu Trinity College wraz z unikatową Księgą z Kells, dwie imponujące Katedry, Zamek Dubliński oraz liczne muzea i galerie sztuki np. Irlandzką Galerię Narodową, Little Museum of Dublin, Muzeum Emigracji. Ponadto, codzienny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego wzmocnił moje kompetencje językowe, (które mogłam określić korzystając z narzędzi Europass) społeczne i kulturowe.

Zakładam, że pobyt w Irlandii zaowocuje dalszą współpracą ze spotkanymi na kursie nauczycielami oraz zwiększy efektywność mojej codziennej pracy w szkole.  Zdobytą wiedzą z zakresu metodyki będę się dzielić z koleżankami uczącymi języków obcych podczas regularnych szkoleń. Lepsza znajomość kultury i historii pozwoli mi na przygotowanie ciekawych szkolnych konkursów i imprez związanych z Irlandią.