Miejsce: Dublin (Irlandia)

Szkoła:  Twin English Centre Ireland

Daty mobilności: 10.10.2021 – 24.10.2021

Rodzaj zajęć: General English

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER pt. „#bettertogether – Europa i My”.

 

Celem mojego wyjazdu było podniesienie kwalifikacji ze znajomości języka angielskiego, poznanie kultury Irlandii i Dublina oraz  spotkanie ludzi z różnych krajów chcących poprawić znajomość języka.

Podczas dwutygodniowego kursu w szkole Twin English Centre Ireland mogłem uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez przesympatyczną nauczycielkę pochodzącą z Polski o imieniu Patricia, a zdradziło ją tylko polskobrzmiące nazwisko Holowicz. Budynek szkoły to stara, trzypiętrowa kamienica z drewnianymi schodami pochodząca z XIX w. Ciekawym doświadczeniem było przebywanie i uczenie się w międzynarodowej grupie uczestników. Osoby pochodziły np.z Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Brazylii i  Japonii.

Aby zostać zakwalifikowanym do odpowiedniej grupy językowej, dwa tygodnie przed wyjazdem do Irlandii musiałem wykonać dwa pisemne testy oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z dyrektorką szkoły, pochodzącą z Japonii, panią Lilianą Sakamoto.

Początkowo zajęcia polegały na luźnej rozmowie i zapoznawaniu się, opowiadaniu o sobie, swoim kraju i zwyczajach w nim panujących. Podczas kolejnych zajęć prowadząca
w coraz większym stopniu kładła nacisk na gramatykę, pisanie i posługiwanie się treściami w języku angielskim. Sposób prowadzenia zajęć był bardzo przystępny i zróżnicowany. Panowała na nich bardzo przyjazna atmosfera. Dzięki czemu w naszym przekonaniu czas trwania zajęć mijał nam bardzo szybko i przynosił zaskakujące efekty. Prowadząca zajęcia urozmaicała nam zajęcia przez stosowanie różnych narzędzi technologii informacyjnej tj. komputer, projektor, dostęp do materiałów w necie. Tłumaczyliśmy teksty piosenek puszczanych z YT oraz fragmenty dialogów ze scen filmowych, W każdy piątek, po zakończeniu kolejnego działu, był przeprowadzany test kontrolny gdzie wszyscy mogli przekonać się o swoim stanie wiedzy.

Szkoła również była pomocna przy organizowaniu czasu wolnego w weekendy. Można było skorzystać z wielu ofert zwiedzania  Dublina. Mogłem zobaczyć i zwiedzić popularne atrakcje turystyczne takie jak np. zabytkową Bibliotekę Trinity College, Phoenix Park, statek-muzeum Jeanie Johnston Tallship, port Dublin, Samuel Beckett Bridge, Park St Stephen’s Green, liczne budynki Kościołów i muzea. Oprócz tego Dublin, a dokładnie jego ścisłe centrum przywitało nas również niezliczoną ilością malowniczych uliczek, sklepów i pubów z obszaru Temple Bar.

W ostatnią wolną sobotę miałem okazję udać się na  samotną wycieczkę na Półwysep Howth. Było to bardzo ciekawym doświadczeniem. Przeszedłem około 4km uroczym  klifowym wybrzeżem do urokliwego miasteczka o tej samej nazwie.

Pobyt w Dublinie dał mi większe poczucie pewności siebie i poszerzył moją wiedzę na temat pracy nauczycieli w innych państwach. Jestem pewien, że zaowocuje to dalszą współpracą ze spotkanymi na kursie nauczycielami oraz zwiększy efektywność codziennej pracy w naszej szkole. Znacznie podniosłem swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uzyskanie szerszego dostępu do literatury fachowej w języku angielskim. Kurs ten dał mi możliwość  zapoznawania się z aktualnymi przepisami w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Jako sędzia siatkówki mogę dzielić się zdobytą wiedzą z kolegami sędziami oraz nauczycielami wf ze szkoły oraz ze środowiska sportowego.

Podniesienie mojej znajomości języka angielskiego i poznanie tradycji i kultury Irlandii z pewnością zaowocuje w przyszłości chociażby przeprowadzeniem atrakcyjniejszych lekcji. Dla mnie, jako uczestnika projektu to doświadczenie wpłynęło głównie na udoskonalenie mojego warsztatu pracy i pozwoli mi na częstsze wykorzystanie języka angielskiego.

Dzięki temu wyjazdowi poznałem wielu ciekawych ludzi i wymieniliśmy się wspólnymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że te kontakty będą dobrym początkiem do nawiązania współpracy, chociażby podczas realizacji projektów na platformie eTwinning.