Miejsce: Lindau (Niemcy)   

Szkoła: Dialoge – Bodensee Sprachschule

Daty mobilności: 05-09 lipca 2021r.

Rodzaj zajęć: Kurs językowo – metodyczny „Entwicklung der vier Fähigkeiten”

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER pt. „#bettertogether – Europa i My”.

 

W Lindau w Niemczech uczestniczyłam w kursie językowo - metodycznym zatytułowanym "Rozwój czterech umiejętności". Kurs językowy wzorcowo pokazywał, jak w ciekawy sposób można przekazywać i przyswajać trudne treści, związane np. z prawem czy z przestępczością w internecie. Na kursie uczestnicy wykonywali zadania związane z ćwiczeniem umiejętności mówienia (głównie dyskutowania), słuchania, czytania i pisania. Część typowo metodyczna skupiała się na omówieniu technik stosowanych podczas czytania i pisania oraz na praktycznym wykorzystaniu pracy w parach, grupach i gier z podziałem na role.

Kurs prowadzili dwaj lektorzy, którzy dostosowywali treści do oczekiwań i wysokiego poziomu uczestników, wzbogacając zajęcia o doświadczenia uczestników kursu, pochodzących z różnych krajów. Zarówno prowadzący jak i pracownicy Dialoge - Bodensee Sprachschule wykazali się życzliwością i profesjonalizmem, treści kursu były ciekawe i wiele propozycji z dziedziny metodyki zamierzam wprowadzić u siebie na lekcjach.

Podczas mojej mobilności zdobyłam praktyczne umiejętności w zakresie optymalnego nauczania mówienia, słuchania, czytania i pisania na poziomie C1. Jest to dla mnie bardzo ważne z tego względu, że przygotowuję uczniów do matury na poziomie rozszerzonym, do konkursów i do Olimpiady Języka Niemieckiego. Na kursie nawiązałam nowe kontakty i m.in. poznałam nauczycielkę z Czech, którą namówiłam do zapisania się na platformę eTwinning w celu zrealizowania wspólnego projektu. Pobyt w Lindau umożliwił mi uczestniczenie w życiu kulturalnym tego miasta, gdyż mogłam podziwiać dzieła Marca Chagalla, wystawione w tamtejszym Muzeum Sztuki oraz ciekawie opisaną wystawę ogrodniczą Lindau Gartenschau 2021. Przebywanie w Bawarii uświadomiło mi specyfikę tego regionu i umożliwiło zapoznanie się na żywo z tamtejszym dialektem.

Udział w kursie przyczynił się do tego, że wzrosły moje kompetencje społeczne i moja wiedza i umiejętności w zakresie nauczanego przeze mnie przedmiotu. Zdobytą w Lindau wiedzą zamierzam dzielić się z innymi nauczycielami języków obcych. Chciałabym również zorganizować szkolny konkurs i imprezy związane z Bawarią.

Dorota Kawalec