Miejsce: Malta

Szkoła:  ESE-  European School of English

Daty mobilności: 30.08-10.09 2021r.

Rodzaj zajęć: Kurs: General English

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER pt. „#bettertogether – Europa i My”.

 

Celem wyjazdu było podniesienie naszych kompetencji językowych jak również poznanie kultury Malty oraz nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych państw europejskich.

Nasz kurs trwał dwa tygodnie. Podczas zajęć koncentrowałyśmy się głównie na praktykach w zakresie gramatyki, słownictwa, fonologii, rozmowy oraz umiejętności wykorzystania języka z użyciem tematów ogólnych i autentycznych materiałów. Kurs skupiał się na wszystkich czterech umiejętnościach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu, ze szczególnym naciskiem na mówienie.
Lekcje prowadzone były z wykorzystaniem podejścia komunikacyjnego i mieszanego. Nasz nauczyciel  języka angielskiego stosował  zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe narzędzia edukacyjne.

Ucząc się i poprawiając swoją gramatykę w kontaktach z uczestnikami kursu z całej Europy, rozwinełyśmy zakres słownictwa dotyczący codziennych tematów, jednocześnie pracując nad swoją wymową.

Zajęcia odbywały się w międzynarodowym gronie nauczycieli ze Słowenii, Czech, Hiszpanii itd.

Mamy nadzieję, że kontakty te zaowocują dalszą współpracą np. podczas realizacji projektów na platformie eTwinning lub wizyt w ramach programów typu „job shadowing”.

W czasie wolnym miałyśmy możliwość skorzystania z bogatej oferty kulturalnej Malty. Zwiedziłyśmy Vallettę i jej konkatedrę z bogatym barokowym wnętrzem i obrazami Caravaggia, Mdinę - średniowieczne miasto maltańskie, Rabat z katakumbami św. Pawła, Trzy Miasta wciąż przez Maltańczyków nazywane: Birglu, Bormla i Isla. Odbyłyśmy również rejs na wyspy  Gozo i Comino. Codzienny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego wzmocnił nasze kompetencje językowe, społeczne i kulturowe.

Zakładamy, że pobyt na Malcie zaowocuje dalszą współpracą ze spotkanymi na kursie nauczycielami oraz zwiększy efektywność naszej codziennej pracy w szkole. Lepsza znajomość języka angielskiego i historii Malty pozwoli nam na przygotowanie ciekawych lekcji, wzbogaci ofertę szkolnych konkursów o konkursy anglojęzyczne. Pozwoli doskonalić swój warsztat pracy na wykładach również w języku angielskim.

Ewa Kolendowska i Ewa Mularz-Kidała