język polski historia wos

1B – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Co w trakcie:

 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, np.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Języka Łacińskiego, Olimpiada Filozoficzna itp.
 • udział w zajęciach dodatkowych: Teatr Szkolny, Klub Dyskusyjny, Koło Filozoficzne, Klub Filmowy,
 • zajęcia i wykłady prowadzone przez uczelnie wyższe i instytucje (UJ, UR,  IPN),
 • edukacja teatralna i filmowa (lekcje w kinie i teatrze, udział w warsztatach i zajęciach).
Dodatkowo:
 • patronat Instytutów Historii i Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • poszerzanie wiedzy o prawie w praktyce - udział w rozprawach sądowych, symulacje rozpraw, warsztaty w Zakładzie Karnym,

 • udział w Debatach Oksfordzkich i Parlamentarnych (współpraca z SGH i IPN),

 • program autorski – „Łacina dla humanistów”,

 • wyjazdy edukacyjne do Włoch.

Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to:

 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język włoski.

Po maturze możliwość podjęcia studiów na kierunkach: 

 • prawo,
 • administracja,
 • psychologia,
 • historia,
 • dziennikarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia,
 • filologie,
 • lingwistyka,
 • historia sztuki.

 

Fanpage 2LO