Biblioteki w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Biblioteki w sieci

Europeana - zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych –dzieł sztuki,  książek, filmów i nagrań z całej Europy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych- udostępnia  on-line zbiory polskich instytucji kultury i nauki.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa-  udostępnia m. in.:  książki, czasopisma, grafiki, mapy i rękopisy .

Polona -  największa biblioteka cyfrowa w Polsce udostępniająca  zbiory Biblioteki Narodowej oraz obiekty innych instytucji.

Biblioteka Internetowa Wolne lektury- w jej  zasobach znajduje się ponad 5 tys. utworów, w tym wiele lektur szkolnych oraz audiobooków.

Staropolska- serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej.

Otwórz książkę- serwis  gromadzi i udostępnia  cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych .

Polski Słownik Biograficzny- wydanie internetowe