Uczniowski Klub Sportowy FOXBALL (UKS FOXBALL)

Klub działa przy II LO od roku szkolnego 2005/06. Celami statutowymi są między innymi: propagowanie i organizowanie życia sportowego II LO, uczestniczenie w różnych formach życia sportowego (organizacja wyjazdów na lodowisko do Dębicy, na narty do Strzyżowa i Głogowa, szkolnych dni sportu, obozu zimowego dla młodzieży w Krynicy). Z inicjatywy UKS organizowane są mistrzostwa II LO w narciarstwie i snowboardzie, szkolne i międzyszkolne turnieje unihokeja o Mistrzostwo Szkoły. Uczniowski Klub Sportowy zajmuje się prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, m.in. pierwszego etapu programu „Profilaktyki przeciwalkoholowej”, oraz zadań zleconych przez Urząd Miasta Rzeszowa ph. „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”, „Szkolenie i współzawodnictwo w zakresie pływania”.

Do Klubu UKS Foxball należą bezpośrednio następujące sekcje sportowe:

Masz pytania, pomysły? Oto adres korespondencyjny Klubu: foxball@wp.pl

Zapraszamy też do odwiedzenia strony internetowej Klubu: https://www.facebook.com/uksfoxball, na której znajdziecie wszystkie informacje z życia sportowego UKS Foxball. Dodatkowo umieszczane są tam terminarze i harmonogramy sportowych zawodów i imprez oraz obozów zimowych, letnich a także wyjazdów na lodowisko. W skrócie, pełne i najświeższe sportowe info od nauczycieli wychowania fizycznego i członków klubu.Fanpage 2LO