UCZNIOWIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WZIĘLI CZYNNY UDZIAŁ

W KONSULTACJACH STRATEGII RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Ponad 3,5 tys. młodych osób z woj. podkarpackiego zapisało się na Konsultacje strategii na rzecz młodego pokolenia, które odbyły się we wtorek, 12 października. Ze względu na duża liczbę chętnych organizatorzy podzielili uczestników na trzy tury. Młodzież w trakcie konsultacji zgłosiła wiele pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polaków. Organizatorem konsultacji jest Minister Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Nasza szkoła reprezentowana była przez Michała Szewczyka, Mateusza Brożbara oraz Janka Świdra, którzy zostali zakwalifikowani do dwóch (spośród siedmiu) kategorii – „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i rozwój kultury” oraz „Polityka społeczna, polityka mieszkaniowa i prorodzinna”

Rozważane problemy miały szeroki zasięg – w pierwszej z w/w grup zastanawiano się nad kwestią bierności młodzieży, przyczynami małej chęci do działania, zarówno w zakresie spraw społecznych, a nawet politycznych, jak też w sprawach kultury, zastanawiano się nad rozwojem kultury regionalnej, świadomością obywateli młodego pokolenia, brakiem etosu bohaterów znaczących zwycięstw w historii. W drugim panelu dominowały sprawy związane z sytuacją osób niepełnosprawnych, możliwością podjęcia przez nich pracy, polityki socjalnej, sytuacji mieszkaniowej osób młodych. Panel ten opierał się o debatę w związku z w/w tematami, po której młodzież przedstawiała własne propozycje rozwiązań tych problemów. Jeden z naszych uczniów, Mateusz zaproponował, aby pomyśleć nad organizacją programów, których celem byłaby edukacja potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych, co motywowane byłoby faktem istnienia i silnego oddziaływania stereotypów i powszechnie panującego przeświadczenia o ich niewielkich możliwościach i zdolnościach, co przecież nie jest prawdziwe, a dla osób tych jest krzywdzące. Rozważano też wady i zalety polityki socjalnej, która obecnie jest stosowana w Polsce – uczniowie naszej szkoły starali się wnieść swoje potencjalne uwagi i potencjalne poprawki.

Ważne jest to, że podczas dyskusji młodzież odnosiła się do siebie z należytym szacunkiem i zrozumieniem, przedstawiając przecież bardzo różne spojrzenia na poszczególne kwestie i często odmienne propozycje rozwiązań najważniejszych problemów.

Konsultacje strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia to pierwsza w historii inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

W Konsultacjach, wraz z Ministrem Piotrem Mazurkiem, wzięła udział również wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka, która podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność na konsultacjach ora zaangażowanie w kluczowe sprawy Rzeczypospolitej Polskiej..

Biorąc udział w dzisiejszych konsultacjach, po raz pierwszy otrzymujecie do rąk narzędzie, które daje realny wpływ na to, jak w przyszłości kreowane będą kierunki polityki polskiego rządu. To swojego rodzaju bezprecedensowa okazja do tego, by współuczestniczyć i współdecydować o przyszłości naszego kraju – powiedziała Jolanta Sawicka.

Anna Korab