Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego SU

17 października br. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza i debata, podczas której kandydatki próbowały  przekonać społeczność uczniowską, że to właśnie one będą umiały najlepiej sprawować funkcję Przewodniczącego. W dzień głosowania od godziny 7,30 na I piętrze mieścił się lokal wyborczy, do którego przychodzili pod opieką nauczycieli uczniowie poszczególnych klas, aby poprzeć kandydatki ubiegające się o w/w stanowisko. Każdy pracownik szkoły i uczeń otrzymał kartę do głosowania, aby móc w sposób demokratyczny wyrazić swoją wolę. Wybory zakończyły się o godzinie 12.35. Głosy zostały policzone od razu, a wyniki Szkolna Komisja Wyborcza ogłosiła przez radiowęzeł szkolny. W głosowaniu wzięło udział 74 % pracowników i uczniów (5 % głosów nieważnych). Procentowy obraz głosów przedstawia się następująco: na Klaudię Homik głosowało 15 % uczniów, natomiast na Wiktorię Szpunar – 80%.

Gratulujemy nowemu Samorządowi. Liczymy, że swoimi ciekawymi pomysłami szybko pozyska sympatię społeczności licealnej.

Gratulujemy!!!