II LO w najnowszym rankingu szkół ponadpodstawowych "Wasza Edukacja.pl"

2. miejsce w Rzeszowie, 74. w Polsce

w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2022 portalu WaszaEdukacja.pl

Ranking liceów 2022 w Rzeszowie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W rzeszowskim rankingu wzięło udział 16 liceów, które spełniły wymogi regulaminu. II LO im. płk. Leopolda Lisa – Kuli uplasowało się na 2. miejscu w mieście. W skali kraju nasza szkoła zajęła 74. miejsce (na 1812 liceów spełniających kryteria).

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych.

Ranking Ogólnopolski Licea: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

 

Ranking wojewódzki: https://waszaedukacja.pl/ranking

Ranking dla Rzeszowa: https://waszaedukacja.pl/ranking/rzeszow/licea/2021

Fanpage 2LO