W dniach 14-16 września br. grupa nauczycieli naszego liceum uczestniczyła w XXXI Szkole Dydaktyki Matematyki w Lublinie. Jest to konferencja ogólnopolska, skupiająca pracowników naukowych uczelni wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli matematyki. W ramach konferencji nauczyciele poznali nowoczesne metody nauczania matematyki. Brali udział w ciekawych warsztatach i wykładach. Poszerzyli wiedzę o najnowsze trendy w dydaktyce matematyki i dzielili się wspólnymi doświadczeniami z pracy z uczniem. 


Fanpage 2LO