II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

w roku szkolnym 2019/2020 planuje utworzyć następujące klasy:

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Programy autorskie 
i innowacje

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji

Dla absolwentów
gimnazjum

Dla absolwentów
szkół podstawowych

AG

biologia

chemia

zwiększona liczba godz.
z matematyki i j.angielskiego,

język łaciński w medycynie

język angielski w medycynie

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia

AS

biologia

chemia

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia

BG

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

edukacja prawna,

podstawy retoryki,

język łaciński dla humanistów

j. polski

j. angielski

matematyka

historia lub wos

BS

język polski,

historia,

wiedza o społeczeństwie

j. polski,

j. angielski,

matematyka,

historia lub wos

CG

matematyka

fizyka

j. angielski

język angielski
w naukach ścisłych

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

CS

matematyka

fizyka

j. angielski

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

DG

biologia

chemia

matematyka

język łaciński
w medycynie

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia

DS

biologia

chemia

matematyka

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia

EG

matematyka

geografia

j. angielski

informatyka w ekonomii, matematyka stosowana

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia

ES

matematyka

geografia

j. angielski

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia

FG

matematyka

fizyka

informatyka

język angielski
w naukach ścisłych

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

FS

matematyka

fizyka

informatyka

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

 

Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, z możliwością wyboru, to: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język włoski.

Uwaga! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej.
W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

Regulamin rekrutacji 2019/2020